Polityka prywatności

 

Niniejszy Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady strony firmowej PREBENA W. Rajczak i Syn sp. jawna funkcjonującej pod domeną http://www.prebena.com.pl/twojdom


Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności witryny www.prebena.com.pl/twojdom jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego stronę.


1. Administratorem strony jest PREBENA W. Rajczak i Syn sp. jawna  zarejestrowana w Poznań-Plewiska przy ul. Grunwaldzkiej 492, Poznań-Plewiska 62-064, NIP 7990001539.

2. Autorem treści oraz utworów graficznych zawartych na stronie jest firma PREBENA W. Rajczak i Syn sp. jawna i jej partnerzy biznesowi.

3. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.

4. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.

5. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.

6. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie internetowej www.prebena.com.pl/twojdom, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody zarządcy strony.

7. Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na stronie www.prebena.com.pl/twojdom.

8. Strona internetowa www.prebena.com.pl/twojdom może wykorzystywać ciasteczka „Cookies", które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk witryny.


9. Oferta handlowa przedstawiona na stronie www.prebena.com.pl/twojdom nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.

10. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

11. PREBENA W. Rajczak i Syn sp. jawna będąca właścicielem strony zarejestrowanej pod domeną www.prebena.com.pl/twojdom zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z naszą firmą.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright PREBENA TWÓJ DOM 2013.
Oprogramowanie: InfraCOM / Wykonanie: MSLED